Thursday, 19 April 2012

Glädje och sorg...Varje djup sorg har en förlorad glädje till föremål.
Tappa inte bort denna riktning.
Låt inte sorgen glömma sitt ärende.
Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få. 

Harry Martinson

1 comment: